Verzekeringen Allianz

Verzekeringspolis Allianz – voor verzekeringen geboekt vanaf 01.10.2019

Om onze aangeboden tijdelijke verzekering(en) te mogen onderschrijven, dient u gedomicilieerd te zijn in België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk of Duitsland. Dit wijkt af van wat u in de polis kan terugvinden (België of Luxemburg). Het betreft een tolerantie van Allianz aan Nordic.

De formules met annuleringsverzekering dienen afgesloten te worden binnen de 7 kalenderdagen na de boeking van de reis. Voor reizen met vertrek binnen de dertig dagen na boeking dient de polis afgesloten te worden op de datum van boeking.

Klik in de opsomming hieronder op ‘IPID’ en ‘voorwaarden’ om het informatiedocument over het verzekeringsproduct en de algemene voorwaarden per verzekeringsproduct te bekijken.

Standaard werkt NORDIC met 3 ALLIANZ-polissen (percentage annuleringsverzekering en combi annulering/bijstand enkel v.t. op dossiers met een max. reissom tot € 10.000 pp, voor dossiers + € 10.000 pp zijn de aan te rekenen percentages op aanvraag) 

 • Annuleringsverzekering: 6,3% op de totale reissom (CANCELLATION ONLY, polis 2428). Bekijk ‘IPID‘ en ‘voorwaarden‘.
 • Annulerings- en bijstandsverzekering: 7,5% op de totale reissom (EXCLUSIVE SELECTION EUROPE, polis 2425). Bekijk ‘IPID‘ en ‘voorwaarden‘.
 • Reisbijstandsverzekeringen personen (polis 2426). Bekijk ‘IPID‘ en ‘voorwaarden‘.
  • Travel Selection Europa + Mid. Zee: € 3 per persoon per dag / € 8 per gezin per dag
  • Travel Selection World excl. USA&Canada: € 7 per persoon per dag / € 19 per gezin per dag
  • Travel Selection World incl. USA&Canada: € 10,50 per persoon per dag / € 28,50 per gezin per dag
 • OPGELET: Voor de individuele annuleringsverzekering en alle reisbijstandsverzekeringen geldt een minimumbedrag van € 25 per polis.

Hieronder vindt u de verzekeringen terug in een handig overzicht:

Polis Annulering 

Cancellation Only

Bijstand

Travel Selection

Annulering & bijstand 

Exclusive Selection Europe

Premie* 6,3% van de reissom *** Prijzen per persoon per dag OF per gezin** per dag *** 7,5% van de reissom
Annuleringsverzekering & compensatiereis Compensatiereis bij vroegtijdig onderbreken
van de reis om dringende redenen
tot € 10.000 nee tot € 10.000
Annuleringsverzekering & compensatiereis In geval van vervroegde terugkeer voor
ernstige gedekte reden
ja nee ja
Annuleringsverzekering & compensatiereis Dekking bij ziekte, ongeval, overlijden, ontslag ja nee ja
Annuleringsverzekering & compensatiereis Dekking voorafbestaande ziekte ja nee ja
Assistance personen Onbeperkte medische kosten in het buitenland (afhankelijk van de territorialiteit) nee ja ja
Assistance personen Medische nabehandelingskosten in België en Luxemburg. Tolerantie van Allianz aan Nordic dat ook nabehandelingskosten in Nederland, Frankrijk en Duitsland gedekt zijn.
Na ongeval in buitenland.
nee tot € 6.250 tot € 6.250
Assistance personen Opsporings- en reddingskosten nee tot € 6.250 tot € 6.250
Assistance personen Uitgebreide ski-garanties nee ja ja
Assistance personen Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden nee ja ja
Assistance personen Verblijfsverlenging of verblijfsverbetering
op medisch voorschrift
nee ja ja
Assistance personen Bijstand van een naaste in geval van hospitalisatie in het buitenland van een minderjarige of alleen reizende nee ja ja
Assistance personen Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland wegens dringende reden nee ja ja
Assistance personen Terugbetaling geboekte sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal, bij repatriëring of hospitalisatie nee ja ja
Bagageverzekering In geval van schade en diefstal nee tot € 2.000 tot € 2.000
Bagageverzekering Eerste noodzakelijke aankopen laattijdige afgifte
van bagage
nee tot € 400 tot € 400
Bagageverzekering Waardevolle voorwerpen incl. gsm, laptop, sportmateriaal nee tot € 1.000 tot € 1.000
Kapitaal reisongevallen In geval van blijvende invaliditeit of overlijden
na ongeval in buitenland
nee tot € 12.500 tot € 12.500
Assistance voertuigen Pechverhelping en sleepdienst (auto max. 10 jaar) nee nee ja
Assistance voertuigen Caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd nee nee ja
Assistance voertuigen Repatriëring van het voertuig, de passagiers, de bagage en huisdieren nee nee ja
Assistance voertuigen Extra hotelnachten bij herstelling ter plaatse nee nee ja

*/ Alle premies en garantiebedragen zijn per persoon.
**/ Gezin =
– De leden van één gezin die samen onder hetzelfde dak wonen (max. 7 gezinsleden)
– Max. 2 meereizende minderjarige kinderen die geen deel uitmaken van het verzekerde gezin
– Niet inwonende kinderen en stiefkinderen, die nog fiscaal ten laste zijn
– De meereizende minderjarig kleinkinderen van het gezin, die niet onder hetzelfde dak wonen en waarvan de ouders niet meereizen
– Meereizende minderjarige kinderen die bij de ex-partner wonen
***/ Voor de individuele annuleringsverzekering en reisbijstandsverzekering geldt een minimumbedrag van € 25 per polis.

Indien u een eigen verzekering heeft, bent u zelf verplicht te verifiëren of deze de inhoud van het activiteitenpakket dekt.

Verzekeringspolis Allianz – voor verzekeringen geboekt t.e.m. 30.09.2019

Om onze aangeboden tijdelijke verzekering(en) te mogen onderschrijven, dient u gedomicilieerd te zijn in België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk of Duitsland. Dit wijkt af van wat u in de polis kan terugvinden (België of Luxemburg). Het betreft een tolerantie van Allianz aan Nordic.

De formules met annuleringsverzekering dienen afgesloten te worden binnen de 7 kalenderdagen na de boeking van de reis. Voor reizen met vertrek binnen de dertig dagen na boeking dient de polis afgesloten te worden op de datum van boeking. Deze infofiche is niet bindend en is slechts een summier overzicht van de waarborgen. Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen zal enkel en alleen de volledige tekst van de algemene voorwaarden van onze producten in aanmerking komen. U kunt deze voorwaarden hier downloaden. We bezorgen u hieronder de korte samenvatting van deze polis.

Standaard werkt NORDIC met 3 ALLIANZ-polissen (percentage annuleringsverzekering en combi annulering/bijstand enkel v.t. op dossiers met een max. reissom tot € 10.000 pp, voor dossiers + € 10.000 pp zijn de aan te rekenen percentages op aanvraag) 

 • 5%: Annuleringsverzekering (deel D en E hieronder \ rubrieken I, V, VI, VII, X en XI in de polis)
 • 6,5%: Annulerings- en bijstandsverzekering (EXCLUSIVE SELECTION – deel A tot G hieronder \ rubrieken I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XI in de polis )
 • € 3 pp pd of € 8 per gezin per dag: reisbijstandsverzekering Personen (deel A, C, E, F en G hieronder \ rubrieken I, II, III, V, VI, VIII, IX, X en XI in de polis, maar geen dekking van gemotoriseerde sporten en enkel geldig voor het Europese vasteland)
 • OPGELET: Voor alle bovenvermelde verzekeringen geldt een minimumbedrag van € 25 per polis.

A) Assistance Personen (rubriek II en VI in de volledige polis)

 • onbeperkte noodzakelijke medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) en onbeperkte repatriëringskosten bij ziekte, ongeval of overlijden
 • medische nabehandelingskosten in België tot € 6.250 pp, na een ongeval in het buitenland
 • dekking van gemotoriseerde sporten
 • catastrofedekking: verlenging verblijfskosten tot € 600 pp
 • verlenging of verbetering van het verblijf om medische redenen
 • morele schadevergoeding vanaf 2 dagen hospitalisatie in het buitenland: € 50/dag
 • vervroegde terugkeer omwille van dringende redenen
 • opsporings- en reddingskosten in het buitenland tot € 6.250 pp
  • bedrag lager bij bijstandsverzekering van € 3 pp pd of € 8 per gezin per dag, nl. € 3.750 pp
 • terugbetaling skipass, geboekte sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal bij repatriëring of hospitalisatie

B) Assistance Voertuigen (rubriek IV en VI in de volledige polis)

 • in België vanaf 10 km van de woning en in heel Europa
  • ook wanneer u met uw wagen naar de luchthaven rijdt
 • pechverhelping en sleping
 • repatriëring van het voertuig, de passagiers, de bagage en de huisdieren
 • verzending van wisselstukken
 • juridische bijstand
 • transport van de verzekerde inzittenden
 • caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd
 • het voertuig mag max. 10 jaar oud zijn bij onderschrijving
 • geef zeker uw nummerplaat door bij het afsluiten van de verzekering

C) Home Assistance (rubriek III en VI in de volledige polis)

 • bijstand bij zware schade aan de woning
 • kosten voor slotenmaker (tot € 100)
 • informatiedienst

D) Annulering (rubriek VII in de volledige polis)

Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten van de reis tot € 10.000 pp in geval van:

 • ziekte, incl. voorafbestaande ziekte (bij de polis van 5% enkel verzekerd op voorwaarde dat de ziekte op moment van boeking minstens 2 maanden stabiel is, bij 6,5% steeds verzekerd), ongeval, overlijden van de verzekerde persoon, partner, familielid (tot de tweede graad) of reisgezel
 • zelfmoord van een familielid
 • overlijden van kat, hond of paard
 • schade aan de woning
 • ontslag
 • echtscheiding of feitelijke scheiding
 • uitzetting uit de huurwoning
 • diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum
 • adoptie
 • orgaantransplantatie
 • annulering van het cultureel of sportief evenement dat het hoofddoel van de reis was
 • annulering van uw burgerlijke huwelijksplechtigheid

E) Compensatiereis (rubriek V en VI in de volledige polis)

 • waardebon geldig voor nieuwe reis in geval van vroegtijdige terugkeer tot € 10.000 pp (enkel indien u door Allianz werd gerepatrieerd)
  • bedrag beperkt bij bijstandsverzekering van € 3 pp pd of € 8 per gezin per dag tot:
   • € 1.250 in Europa en Middellandse Zeegebied (vb. IJsland)
   • € 1.875 wereldwijd (vb. Rusland)

F) Reisgoed (rubriek VIII in de volledige polis)

 • vergoeding tot € 2.000 pp i.g.v. diefstal, beschadiging, verlies of laattijdige overhandiging vanwege het openbaar vervoer
  • bedrag lager bij bijstandsverzekering van € 3 pp pd of € 8 per gezin per dag, nl. € 1.250 pp
  • Belangrijk: vraag een attest aan van verlies of vertraging van de bagage. Bij diefstal dient u aangifte te doen bij de politie.
 • GSM, laptop en sportmateriaal verzekerd
 • tussenkomst voor de strikt noodzakelijke aankopen bij laattijdige aankomst in het buitenland (tot € 400 pp)
  • bedrag lager bij bijstandsverzekering van € 3 pp pd of € 8 per gezin per dag, nl. tot € 250 pp
  • Belangrijk: zorg ervoor dat u aankoopbewijzen van de gedane uitgaven, bagageticket en bewijs van verlies bagage heeft.
 • geldt niet bij staking

G) Kapitaal Reisongevallen (rubriek IX in de volledige polis)

 • vergoeding tot € 12.500 pp bij overlijden (aan de wettelijke erfgenamen) en blijvende invaliditeit na een ongeval in het buitenland
 • geldt niet bij gemotoriseerde sporten
© Copyright - Nordic | Steenhuffeldorp 14, 1840 Londerzeel (Steenhuffel) | Licentie 7039 (Toerisme Vlaanderen) | Contact | Privacy beleid