Verkoopsvoorwaarden en bijzondere voorwaarden

VVR EN VERZEKERING FINANCIEEL ONVERMOGEN
Nordic Info BV (hierna: Nordic) is een erkend en verzekerd reiskantoor werkende onder vergunning 7039 van Toerisme Vlaanderen. We zijn verzekerd tegen insolvabiliteit ter bescherming van de consument bij het Garantiefonds. Tevens zijn we lid van de beroepsvereniging VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus). Nordic Info BV erkent ook de bevoegdheid en de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen. U kan deze hier downloaden

HOTELS & ACCOMMODATIE
Wanneer de genoemde hotels niet meer beschikbaar zijn, zullen alternatieven voorgesteld worden, de route zelf zal niet of minimaal wijzigen. Bij prijswijziging wordt dit eerst aan de klant voorgelegd. Onze prijzen zijn niet geldig tijdens beurzen en congressen.

TRIPLE KAMERS
Hou er rekening mee dat in het Hoge Noorden een triple kamer nagenoeg altijd een dubbel kamer met een extra bed inhoudt. We weten uit ervaring dat 3 volwassen personen in 1 kamer soms krap is. Wens je voldoende ruimte in je kamer, dan raden we 3 samen reizende personen een dubbel + single kamer aan.

AANDACHT VOOR DETAILS
We hechten veel belang aan milieu, hygiëne, veiligheid en welzijn. Bij twijfelachtige weersomstandigheden gaan onze partners in Scandinavië elk risico uit de weg en wordt er soms noodgedwongen een excursie geannuleerd.

SCHADE AAN GEHUURD MATERIAAL
Kosten ten gevolge van schade of afbraak aan gehuurde materialen van onze partners kunnen op de klant verhaald worden.

BELANGRIJKE NOTA VOOR ALLE VLIEGTUIGTICKETS (1)
De reizen worden meestal aanboden inclusief vluchten. Bij boeking wordt meteen nagekeken of de vermelde prijsklasse nog beschikbaar is. Indien niet meer beschikbaar, kan er enkel gereisd worden mits betaling van een supplement. Conform de voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij, moeten tickets al dan niet direct uitgeschreven worden. Indien wel, dien je de tickets meteen volledig te betalen bij reservatie. Een eventuele verhoging van de luchthaventaks en/of een brandstoftoeslag na reservatie zal automatisch aangerekend worden.

BELANGRIJKE NOTA VOOR ALLE VLIEGTUIGTICKETS (2)
Doorgifte gegevens aan Happy Flights: om rechten van de reiziger ten aanzien van de luchtvaartmaatschappij conform de Passagiersverordening 261/2004 adequaat te kunnen uitwinnen, werkt de reisorganisator samen met Happy Flights bvba (www.happyflights.eu). Daarvoor worden de gegevens van de reiziger (uitsluitend de relevante persoons-en vluchtgegevens) op een systematische wijze naar Happy Flights doorgestuurd. Dit geschiedt geheel in lijn met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, in het bijzonder de Wet van 8 december 1992, en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, en zullen voor geen andere doelstelling dan het vrijwaren van de rechten van de reiziger in het kader van de Passagiersverordening worden gebruikt of opgeslagen.

HUURWAGEN ALGEMEEN
* Bij het ophalen van de wagen (= het vermelde wagenmerk/-type of een evenwaardig alternatief) wordt een contract opgemaakt tussen de klant en de verhuurmaatschappij en dien je een geldige kredietkaart, je identiteitskaart en een rijbewijs dat minstens 1 jaar oud is voor te leggen. De kredietkaart dient als garantie en zal gebruikt worden voor de betaling van afgesloten bijkomende verzekeringen, voor het gebruik van GPS, tolwegen… Zonder geldige kredietkaart op naam van de chauffeur kan je de huurwagen niet ontvangen. Een prepaid kaart of een kaart zonder reliëf is niet geldig!
* Onze prijzen zijn berekend voor het ophalen (“pick up”) en het inleveren (“drop off”) van de wagen op de luchthaven tijdens de kantooruren tenzij anders vermeld. Indien de locatie van het ophalen en het inleveren verschillend is, moet hiervoor een supplement, afhankelijk van de afstand, betaald worden. Bij laattijdige inlevering van de wagen wordt een extra dagprijs aangerekend.
* Als er grensoverschrijdend gehuurd wordt, dien je dit zeker te melden bij het ophalen van de wagen. Soms dient hiervoor ter plaatse een extra kost betaald te worden.
* Bij het binnenrijden van Stockholm en Oslo en op bepaalde wegen/tunnels/bruggen dient een tol betaald te worden. De huurwagens zijn hiervoor uitgerust met een automatisch betalingssysteem waarvan de afrekening gebeurt via je kredietkaart. Voor het gebruik van dit betalingssysteem dien je ter plaatse een extra kost te betalen.
* De minimumleeftijd van de chauffeur is 19-25 jaar, afhankelijk van het wagentype en de bestemming. Chauffeurs jonger dan 25 jaar dienen ter plaatse meestal een toeslag te betalen.
* Bij ongeval/diefstal is er een bedrag ‘eigen risico’ dat afhankelijk is van het wagentype en de bestemming. Op de meeste locaties kan je bij het ophalen van de wagen een Super CDW afsluiten waardoor je dit bedrag aanzienlijk kan verlagen. Dit is meestal niet van toepassing voor chauffeurs jonger dan 25 jaar.

SPECIFIEK VOOR IJSLAND EN AANVULLEND OP VORIG HOOFDSTUK
* De ringweg rondom IJsland, route 1 (= þjóðvegur) genoemd en ca. 1300km lang, is grotendeels geasfalteerd en van half mei t.e.m. september berijdbaar met een standaard personenwagen, zonder 4×4 aandrijving. Zodra je de ringweg verlaat en het binnenland wil verkennen, is het verplicht een 4×4-wagen te gebruiken. De F-wegen/ hooglandroutes zijn open vanaf half juni tot half augustus en ENKEL toegankelijk voor terreinwagens (zie: www.road.is). Voor de winterreizen (oktober tot en met april) krijgen klanten ALTIJD een 4×4, om ten allen tijde de veiligheid op de weg te kunnen garanderen.
* Enkel volgende kredietkaarten worden aanvaard: Visa, Euro- en Mastercard. Tanken kan meestal enkel per creditcard, in het hoogland zijn er geen benzinestations.
* Bij ongeval/diefstal is er steeds een bedrag ‘eigen risico’ dat afhankelijk is van het wagentype. Je kan bij het ophalen van de wagen een Super CDW afsluiten waardoor je dit bedrag aanzienlijk kan verlagen, of volledig kan afkopen. Je kan ter plaatse eveneens bijkomende verzekeringen afsluiten voor schade aan de voorruit en de lichten, schade opgelopen door zand en as, … Wij raden je aan deze voor afreis door te nemen zodat je goed voorbereid op reis vertrekt. Het bedrag ‘eigen risico’ wordt echter in geen geval verminderd, dus ook niet indien bijkomende verzekeringen werden afgesloten, bij schade opgelopen bij het doorkruisen van rivieren en bij het rijden buiten piste, aan banden of de onderkant van de wagen. Dit geldt eveneens bij schade opgelopen aan een standaardwagen bij het rijden op gemarkeerde F-wegen.
* De reiziger sluit een rechtstreekse overeenkomst met de verhuurder van de wagens, zonder dat Nordic aansprakelijk kan zijn voor enige schade ingevolge deze overeenkomst.
* De minimumleeftijd voor het huren van een wagen is 20 jaar (23 jaar voor 4×4 wagens). Je dient minimum 1 jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs. Bij de huur van een mobilhome is de minimumleeftijd 25 jaar.
* Alle prijzen worden opgemaakt op basis van een onbeperkt aantal kilometers en een omniumverzekering met franchise. Het franchise bedrag varieert naargelang het type huurwagen tussen € 360 (cat. A, B, N) en € 670 (alle categorieën).
* Een verzekering tegen as- en zandstormen kan apart worden afgesloten aan € 12 of € 16 per dag. De minimumfranchise van € 180 wordt bij dergelijke schade altijd aangerekend.
* De bovenvermelde prijzen en bedragen zijn onderhevig aan de koers van de IJslandse Kroon.
* In tegenstelling tot andere bestemmingen worden op IJsland de onderkant van de wagen en de banden nooit verzekerd. Ook schade bij rivierdoorwadingen is niet gedekt.
* Een tweede chauffeur is meestal inbegrepen. Zie offerte.
* Huur je via Nordic een wagentype dat niet vermeld staat in deze brochure of op de website, dan ontvang je aangepaste voorwaarden.

SPECIFIEKE REISINFO IJSLAND
* De prijzen werden berekend op de IJslandse taks op accommodatie van 11%.
* Icelandair vliegt gedurende het hele jaar meermaals per week vanuit Brussel naar IJsland. Op andere dagen kan je vertrekken/terugkeren van/naar Amsterdam of Parijs. De vluchten kunnen onderling gecombineerd worden.

FERRYREIZEN
De prijzen van de ferry worden berekend op basis van het ‘economy’ autopakket dat aangeboden wordt door de ferrymaatschappijen. Indien dit niet meer beschikbaar is bij boeking, kan de prijs wijzigen.

MUNTEN
Informatief, op basis van wisselkoers van 03 september 2019:
IJsland: IJslandse kroon (1 EUR = 135 ISK)

TAKSEN HOTELS
Opgelet: we hebben de prijzen in onze brochure berekend volgens de op dat moment geldende taksen.
Op datum van 01.10.19 werden onderstaande taksen gehanteerd op hotelovernachtingen:

 • IJsland: 11%
 • Noorwegen: 12%
 • Zweden: 12%
 • Finland: 10%

In geval een van de respectievelijke overheden zou beslissen deze taks te verhogen, zijn we genoodzaakt deze verhoging in dezelfde verhouding door te rekenen.

VÓÓR BOEKING
Zorg dat je vóór het boeken van een reis je ervan bewust bent dat Nordic geen risicovrije excursies of pakketreizen aanbiedt langs platbelopen paden. Het betreft vaak expedities in landen die zeer extreme seizoenen kennen en die daarom altijd avontuurlijk zijn.
Wij maken bewust gebruik van het woord “expedities” om enkele van onze ervaringen te benoemen. Dit is een bewuste keuze, aangezien een expeditie vaak een ontdekkings- en/of onderzoeksreis is die naar vreemde en afgelegen gebieden leidt. Dit is dan ook geenszins te vergelijken met een klassieke pakketreis.
Je wil bij ons een reis boeken omdat wij een ervaren en kwaliteitsvol reiskantoor zijn. Je moet je echter ook realiseren dat voor het soort reizen dat wij aanbieden er ook enige ervaring wordt verwacht van de reizigers. Je moet je op voorhand bezinnen over je eigen capaciteiten, alsook de risico’s van de expedities afwegen.
Je dient ook te begrijpen dat deze ontdekkingsreizen naar afgelegen gebieden met eigen risico’s komen, aangezien ze soms plaatsvinden in extreme omstandigheden. Zelfs de meest ervaren Scandinavië-, IJsland- en Antarctica-kenners kunnen nog verrast worden door de extreme omstandigheden die eigen zijn aan de regio’s. Nordic kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van deze onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden (o.a. lawines, sneeuwstormen etc.).

VÓÓR VERTREK
Zorg dat je in het bezit bent van de juiste identiteitspapieren. Reizigers met de Belgische nationaliteit (ook kinderen) moeten in het bezit zijn van een eigen identiteitskaart met foto. Je identiteitskaart dient nog minstens 3 maanden geldig te zijn na terugkeer in België. Toeristen met een andere nationaliteit winnen best informatie in bij de respectievelijke ambassades. We raden ten stelligste aan om over een internationaal paspoort te beschikken wanneer je naar Spitsbergen reist. Voor eventuele complicaties wijst Nordic Info alle verantwoordelijkheid af.

BETALING
De betaling van je voorschot en saldo dient te gebeuren voor de opgegeven vervaldag die vermeld staat op je bevestiging (bestelbon) of factuur.
Opgelet: betalen met American Express is niet mogelijk.

NIET-TIJDIGE BETALING FACTUUR/BESTELBON
1. Elke factuur/bestelbon waartegen binnen de 8 dagen na de ontvangst geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.
2. Alle facturen/bestelbonnen zijn contant betaalbaar, uiterlijk tegen de op de factuur/bestelbon vermelde vervaldatum. Het toezenden van de factuur/bestelbon geldt als aanmaning tot betaling.
3. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn.
Daarenboven zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd worden met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 50.
4. In geval van betwisting is de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel en het vredegerecht te Meise bevoegd.

PRIJZEN
1. De aangeduide prijzen vermelden uitdrukkelijk de aard en specificaties van de dienst.
2. Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
3. Prijzen die telefonisch door Nordic Info worden gegeven, zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
4. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op datum van reservatie gelden; op de tarieven voor het vervoer die op datum van reservatie bekend zijn. Indien een herziening nodig is, wordt deze evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.

FORMALITEITEN
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken.
3. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de reisorganisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De reisorganisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortkomen uit het meenemen van huisdieren.

DIENSTREGELING
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, ook indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. Deze kosten worden steeds vermeerderd met de kosten, aangerekend door de betrokken maatschappij(en) (vervoer, verhuur, hotel, …) en de poliskosten van de annuleringsverzekering. Voor groepsreizen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Je vindt deze per reis terug op onze website.
2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator. Bij de toepassing van de percentages bedraagt de minimumvergoeding € 50 per persoon.
2a. Annulering van een zomerreis bestaande uit minstens 1 vakantiehuis, blokhut of appartement: tot 90 dagen voor de afreis: het voorschot; minder dan 90 dagen voor de afreis of bij niet-aanmelding: 100% van de reissom. Annuleringen na 1 juni van het jaar waarin de reis plaatsvindt: 100% van de reissom.
2b. Annulering van een winterreis of zomerreis (andere dan vermeld in 2a of 2c) of een klassieke zeereis met Hurtigruten langs de Noorse kust: tot 90 dagen voor de afreis: het voorschot; van 89 tot 45 dagen voor de afreis: 50% van de reissom; minder dan 45 dagen voor de afreis of bij niet-aanmelding: 100% van de reissom.
2c. Annulering van een reis met Hurtigruten – Explorer Voyage (www.explore.be): tot 150 dagen voor afreis: het voorschot; van 149 tot 90 dagen voor afreis: 30% van de reissom; van 89 tot 45 dagen voor afreis: 50% van de reissom; minder dan 45 dagen voor afreis of bij niet-aanmelding: 100% van de reissom.
2d. Ferrytickets, vliegtuigtickets (al dan niet als onderdeel van een pakket): annuleringskost steeds 100% indien de tickets uitgeschreven zijn. Excursies, toegangstickets van musea, trein- en bustickets steeds 100% annuleringskosten. Deze kosten komen bovenop de in 2a-2b-2c vermelde kosten.
3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van een wijzigingskost. Kleine wijzigingen (bijv. nummerplaat, schrijffout in de naam, bijbestellen van excursie, …) tot 45 dagen voor afreis: € 35 per dossier, mogelijks vermeerderd met de wijzigingskost die volgens de verkoopsvoorwaarden van de leveranciers aangerekend wordt. Vanaf 44 dagen voor afreis gelden de annuleringsvoorwaarden. Wijzigingen van ferry- en vliegtuigtickets worden uitgevoerd in de mate dat dit aanvaard wordt door de ferry- en luchtvaartmaatschappij. Indien deze geen wijzigingen toestaan, kan Nordic Info bvba niet aansprakelijk gesteld worden en betaalt de reiziger de volledige prijs van het nieuwe ticket. Bij een wijziging van naam, verblijfsaccommodatie, het transportmiddel of de reisperiode gelden de annuleringsvoorwaarden

AANSPRAKELIJKHEID
1. Nordic Info is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, aanpassingen of annuleringen van ferrytrajecten of vluchten enz. waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat ook extra vervoers- of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn. Nordic Info bvba is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport ten gevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.
2. Deze tekst werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator aan de reisbemiddelaar of klant worden meegedeeld.
3. Nordic Info BV is niet aansprakelijk voor overlijden of schade aan de persoon van één van haar reizigers.
4. Voor zover Nordic Info BV niet zelf de in het reiscontract begrepen diensten verleent, beperkt zij haar aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot tot tweemaal de reissom, overeenkomstig art. 19, §5 Reiscontractenwet.

VERZEKERD OP REIS MET ‘ALLIANZ’
Er is geen enkele reisverzekering inbegrepen in de totale reissom. Dankzij onze goede samenwerking met de verzekeringsmaatschappij Allianz kunnen we een voordelige verzekeringspolis voor annulering of bijstand aanbieden. Informeer je over de kost van deze verzekering bij boeking en we helpen je meteen verder.

 1. Annuleringsverzekering Allianz – 6,3% (5% voor boekingen tot 30.09.19): Bij annulering voor aanvang van de reis vergoedt de verzekeringsmaatschappij afhankelijk van de gekozen polis tot 100% van de annuleringskosten. De poliskosten worden niet terugbetaald en blijven ten koste van de klant. Max. dekking van € 10.000 per persoon. Terugbetaling van de annuleringskosten gebeurt enkel indien aan de polisvoorwaarden wordt voldaan en de schriftelijke aangifte gebeurt binnen 7 dagen. Op eenvoudig verzoek sturen wij je graag alle voorwaarden en kostprijs van deze polis. Je kan ook alle informatie en voorwaarden terugvinden op onze website.
 2. Combinatiepolis annulerings- en bijstandsverzekering Allianz – Exclusive Selection – 7,5% (6,5% voor boekingen tot 30.09.19): je kan eveneens een combinatie annulerings- en bijstandsverzekering afsluiten. Nordic raadt deze combinatiepolis ten zeerste aan. Je geniet hiermee van een optimale dekking voor annulering en bijstand. Op eenvoudig verzoek sturen wij je graag alle voorwaarden en kostprijs van deze polis. Je kan ook alle informatie en voorwaarden terugvinden op onze website.

KLACHTENREGELING
1. Eventuele klachten dienen ten laatste 14 dagen na de reis schriftelijk overgemaakt te worden aan Nordic Info bvba.
2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een attest uitgaande van de betrokken logiesverstrekker en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost kunnen worden, zijn alleen de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel en het vredegerecht te Meise bevoegd.

WETGEVING BETREFFENDE VERKOOP PAKKETREIZEN, GEKOPPELDE REISARRANGEMENTEN EN REISDIENSTEN
De combinatie van reisdiensten die wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.
Bijgevolg kan je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.
Nordic Info BV is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Nordic Info BV beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om je terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302
– Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
– De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.
– De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
– De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
– De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8% van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
– Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
– De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.

TIJDELIJKE MAATREGEL N.A.V. HET COVID-19 VIRUS:

Wanneer een pakketreisovereenkomst zoals bepaald in de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten om reden van de coronacrisis wordt opgezegd, ofwel door de reisorganisator, ofwel door de reiziger, is de reisorganisator gerechtigd hem een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag te verstrekken in plaats van een terugbetaling. De annulering door de reiziger kan enkel ingeroepen worden indien zijn reis uitgevoerd wordt in de periode waarvoor de Belgische overheid het reizen naar het buitenland heeft verboden. De reisorganisator daarentegen kan deze periode éénzijdig verlengen.

Deze tegoedbon voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald;
 • Aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;
 • De tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar;
 • De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis;
  • De reiziger kan de tegoedbon die voldoet aan de voorwaarden, zoals hierboven beschreven, niet weigeren.
  • De reisorganisatoren houden permanent een bestand bij ban alle afgeleverde tegoedbonnen, van hun waarde en de titularis ervan.
  • De verzekeringsovereenkomst betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten dekt de terugbetaling van deze tegoedbonnen.

– Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
– Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
– In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
– De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
– Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Nordic Info BV heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij Garantiefonds Reizen. Wanneer diensten door de insolventie van Nordic Info BV niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, info@gfg.be, +32 22 40 68 00).

VERANTWOORDELIJK UITGEVER
Maarten Raes – Steenhuffeldorp 14, 1840 Londerzeel

© Copyright - Nordic | Steenhuffeldorp 14, 1840 Londerzeel (Steenhuffel) | Licentie 7039 (Toerisme Vlaanderen) | Contact | Privacy beleid